FR - NL - ENG

école aisso

Het project van Aisso

De school AISSO wil aan de kinderen kwalitatief goed onderwijs aanbieden. Dat betekent:

  • dat de leerlingen goede leerboeken hebben en beschikken over voldoende leermateriaal
  • dat de onderwijzers gemotiveerd zijn en ondersteund worden in hun taak
  • dat de klaslokalen beter uitgerust zijn en aangepast aan het onderwijs
  • dat de school een sociale rol kan spelen in de wijk
  • dat het onderwijs gegeven wordt in een aangepaste omgeving
developper

Voor de leerlingen

Schoolboeken zijn duur en de ouders moeten ze zelf aankopen. De school wil de leerboeken aankopen voor de belangrijkste vakken en zo een kleine schoolbibliotheek aanleggen. De boeken blijven eigendom van de school, maar worden uitgedeeld tijdens de les. Ook kijk-en leesboeken komen in de bibliotheek.

Voor de leerkrachten

De onderwijzers hebben zeer weinig of geen didactisch materiaal en ze moeten hun handboeken zelf kopen. De salarissen zijn zeer laag (70 € per maand). De nieuwe onderwijzers worden bijgeschoold door de directeur.

Het project wil dus een serie boeken en didactisch materiaal aankopen voor de leerkrachten. Deze blijven ook eigendom van de school, en maken deel uit van de bibliotheek.

developper

Beter uitgeruste schoollokalen

Met goede schoolborden, betere schoolbanken, en een boekenkast in elke klas. Er is heel veel stof in Timboektoe. De muren zijn in banco (leem) en er zitten geen echte ramen en deuren in. Om het materiaal en de boeken op te bergen en te beveiligen zijn er kasten en opbergkisten nodig.

De sociale rol van de school

Er worden info-avonden georganiseerd voor de ouders. Het oudercomité ondersteunt het schoolbestuur en helpt om de school te promoten en te zoeken naar oplossingen. In de BIYA scholen wordt er gesensibiliseerd rond gezondheid en gestreefd naar een open mentaliteit (problemen ivm hygiëne, aids, kwakzalverij en genitale verminking).

De school is een ontmoetingsplaats. Aisso staat open voor uitwisselingen met scholen en bezoekers uit andere landen.

Een echte school

De huidige lokalen worden gehuurd. Begin september 2009 is een deel van dit gebouw ingestort . Vandaar het plan om dringend een eigen school te bouwen. Een school bouwen, het leek onbegonnen werk. Maar zoals het Afrikaanse spreekwoord zegt "you have to eat the elephant bit by bit", steen voor steen, klas na klas… We begonnen eraan in maart 2009.