FR - NL - ENG

école aisso

Recent News

Ramp treft Aisso ! Drie klaslokalen ingestort

Op 8 september is het achterliggend gedeelte van de school Aisso ingestort, als gevolg van dagenlange hevige regens.

orage

Een ware zondvloed, die heel West–Afrika getroffen heeft. Vier klassen staan op straat. Ook een deel van de woonst van de directeur is onbewoonbaar.

Ecole Aisso is sinds de oprichting in 2001 gehuisvest in een oud woonhuis. Het plafond van de grootste klas (69 leerlingen) was al eens naar beneden gekomen in 2007. De slechte staat van het huurhuis was trouwens een van de redenen om zo snel mogelijk een eigen school te bouwen. Dat project ging van start.

Het nieuwe schooljaar begint op 1 oktober. Het schoolhoofd Almoustaf Dicko wil kost wat kost de school voor iedereen terug openen, op die dag. De schoolbanken wist men op tijd weg te halen. De twee klassen aan de grote speelplaats zijn ook onbruikbaar geworden, wegens instortingsgevaar. Er moeten snel minstens vier nood-klassen (“hangars”) worden opgetrokken met rieten matten en zeildoek, zodat de kinderen beschut zitten tegen de zon en de wind. Er zijn ook mobiele schoolborden nodig.

Er is minstens 1000 € nodig : 800 € voor 4 nood-klassen, 200 € voor schoolborden en schoolmateriaal, en – dat doen we er boven op - 200 € voor de noodopvang van het schoolhoofd en zijn gezin met 5 kinderen, die geen dak meer boven het hoofd hebben.

directeur

Alle beetjes helpen. Uw bijdrage maakt niet alleen de noodklassen mogelijk voor 130 kinderen, maar steekt de mensen een riem onder het hart. Ze hebben veel moed, ze mogen het niet opgeven. Daar kunnen wij ook voor zorgen. Alvast hartelijk dank!

Overschrijven op bankrekening 736-4020399–07 van VOLENS ngo met vermelding AISSO–ramp

Fiscaal attest voor giften vanaf 30 €/per jaar

Newsletters

Aisso News nr 8 – 04/2010
NL/ FR
Aisso News nr 7 – 11/2009
NL
Aisso News nr 6 – 05/2009
NL / FR
Aisso News nr 5 – 02/2009
NL / FR